III Konferencja Naukowo-Techniczna
IT w TRANSPORCIE SZYNOWYM
Informatyka kluczem do modernizacji kolei Warszawski Dom Technika NOT
Sala A, III p.
Warszawa, 12 września 2018 r.

Cel konferencji

Podstawowymi celami konferencji są:
1. Wskazanie kierunków działań IT w sektorze kolejowym.
2. Diagnoza problemów dotyczących informatyzacji kolei.
3. Wykazanie komplementarności rozwoju obszaru IT z modernizacją infrastruktury oraz taboru w procesie unowocześniania kolei w Polsce.

CZYTAJ WIĘCEJ

MATERIAŁY KONFERENCYJNE

Rada Programowa

Jakub Prusik

p.o. Prezes Zarządu
PKP Informatyka spółka z o.o.

prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch

Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej

prof. dr hab. Mirosław Chaberek

Członek Rady Nadzorczej
PKP S.A.

Andrzej Antoni Olszewski

Członek Zarządu PKP S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej PKP Informatyka spółka z o.o.

dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk, prof. PW

Politechnika Warszawska, Wydział Transportu

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego
w Radomiu

Radosław Celiński

Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych
i Ekonomicznych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

*dr inż. Artur Resmer

Członek Zarządu – Dyrektor ds. Finansowych i Ekonomicznych PKP Intercity S.A.

Bogusław Kowalski

Wiceprezes Zarządu
TK Telekom Sp. z o.o.

dr inż. Andrzej Żurkowski

Dyrektor Instytutu Kolejnictwa

*Krzysztof Mamiński

Prezes Zarządu PKP S.A.

Czesław Warsewicz

Prezes Zarządu PKP CARGO S.A.

Wojciech Orzech

Prezes Zarządu PKP Energetyka S.A.

Krzysztof Zgorzelski

Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

*Mirosław Gilarski

Prezes Zarządu PKP TELKOL Sp. z o.o.

Andrzej Jarzyna

Dyrektor DAHUA Technology Poland Sp. z o.o.

Tadeusz Kurek

Prezes Zarządu NTT System S.A.

Tomasz Miszczuk

Członek Zarządu PKP S.A.

dr inż. Ignacy Góra

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

Komitet Organizacyjny

Waldemar Fabirkiewicz

Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej

Hanna Szary

Kierownik Wydziału Konferencji i Prac Eksperckich Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej

Martyna Lis

Specjalista Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej

Filip Chrzanowski

Rzecznik Prasowy PKP Informatyka spółka z o.o.

Bogdan Kublin

Doradca Prezesa ds. gospodarki Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej

Patronat Honorowy

Partner Generalny

Partner Główny

Partner

Partner Miedialny

IT w TRANSPORCIE SZYNOWYM

Serwis archiwalny konferencji z 2017 r.