KONFERENCJA

III Konferencja Naukowo-Techniczna "IT w Transporcie Szynowym"
Informatyka kluczem do modernizacji kolei

12 września 2018 r.

Warszawski Dom Technika NOT, Sala A, III p.
ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa

Koszt uczestnictwa w konferencji:

650 zł + 23% VAT

400 zł + 23% VAT - Spółki z Grupy PKP

Rezygnację z uczestnictwa można zgłaszać w terminie do 31 sierpnia 2018 r. (e-mail: hanna.szary@sitkrp.org.pl ) . W przypadku zgłoszenia rezygnacji po tym terminie, zwrot opłaty za uczestnictwo nie będzie możliwy.

TERMINARZ

31 sierpnia 2018 r.

Zarejestrowanie uczestnictwa

do 31 sierpnia 2018 r.

Przesłanie opłaty za udział w konferencji

31 sierpnia 2018 r.

Wysłanie do uczestników komunikatu nr 2 (z programem konferencji)