PROGRAM

*/ ?>
09:00 10:00

Rejestracja uczestników


10:00 10:10

Powitanie uczestników

prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch – Prezes SITK RP
Jakub Prusik – p.o. Prezesa Zarządu PKP Informatyka spółka z o.o.


10:10 10:30

Wystąpienia Gości Honorowych Konferencji

Minister lub Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury
Jakub Dróżdż - Biuro Ministra Cyfryzacji
Ignacy Góra - Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
Andrzej Żurkowski - Dyrektor Instytutu Kolejnictwa


10:30 11:50

I panel tematyczny: „Kolej od drzwi do drzwi”

Moderator: Tomasz Miszczuk – Członek Zarządu PKP S.A.
Zagadnienia: Wspólny bilet. Zintegrowany transport publiczny. Wielokanałowość sprzedaży - architektura centralnego systemu. Mobilne podejście do biletów. Systemy płatności. Usługi poza transportowe.
Przebieg sesji:
Piotr Pachutko – Zastępca Dyrektora Biura Teleinformatyki PKP S.A.
Artur Kośmider – Pełnomocnik Zarządu PKP Informatyka ds. rozwoju systemów IT
Krzysztof Zgorzelski – Prezes Zarządu Przewozy Regionalne sp. z o.o.
Marzanna Tchórzewska – Dyrektor Biura ds Sprzedaży i Obsługi Klientów PKP Intercity S.A.
Sławomir Szlendak – Dyrektor ds Marketingu i Sprzedaży PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o.
Paweł Działak – Prezes Zarządu Krajowy Integrator Płatności S.A.
Maciej Acedański – Prezes Zarządu POLONUS S.A.
Bogusław Kowalski – Prezes TK Telekom sp. z o.o.
Dariusz Grajda – Prezes Zarządu Związku Samorządowych Przewoźników Kolejowych
Dyskusja, pytania audytorium
Prezentacja firmy TK Telekom sp. z o.o. "Pełny skład w klasie security-nowe możliwości w transporcie kolejowym" Marcin Trzaska Pełnomocnik Zarządu ds. Rozwoju i Projektów Strategicznych Rynku Klientów
Podsumowanie panelu


11:50 12:10

Przerwa kawowa


12:10 13:30

II panel tematyczny: „Intermodal ”

Moderator: Czesław Warsewicz – Prezes Zarządu PKP Cargo S.A.
Zagadnienia: Digitalizacja procesu przewozowego. Jednolity elektroniczny dokument przewozowy. Aktualne kierunki rozwoju w przewozach intermodalnych i wyzwania dla uczestników rynku.Nowe modele biznesowe w procesie realizacji przewozów-platformy. Rozwiązania.
Przebieg sesji:
Mirosław Antonowicz – Członek Zarządu PKP S.A.
Andrzej Buchta – Prezes Zarządu Terminale Sławków Medyka
prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna – Dziekan Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej
Mariusz Antosik – Naczelnik Wydziału Rozwoju Systemów Informatycznych PKP Informatyka spółka z o.o.
Paweł Skoworotko – Członek Zarządu Poczta Polska S.A.
Krzysztof Grunke – Zastępca Dyrektora ds. Rozkładów Jazdy, Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym PKP Polskie Linie kolejowe S.A.
Dyskusja, pytania audytorium
Prezentacja firmy NTT Technology Sp. z o.o. - Komputery zastosowań specjalnych Witold Markiewicz - Prezes Zarządu
Podsumowanie panelu


13:30 14:30

Lunch


14:30 15:50

III panel tematyczny: „Cyberbezpieczeństwo"

Moderator: Krzysztof Silicki – p.o. Dyrektor NASK Państwowy Instytut Badawczy
Zagadnienia: Poziom dojrzałości technologicznej i procesowej podmiotów rynku w kontekście wyzwań i zagrożeń. Implementacja dyrektywy NIS na rynku kolejowym, pierwsze doświadczenia po wprowadzaniu regulacji. Kompleksowy system cyberbezpieczeństwa dla sektora kolejowego
Przebieg sesji:
Marcin Walentynowicz – Dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki
Tadeusz Turzyński – Dyrektor Biura Teleinformatyki PKP S.A.
Konrad Cuch – Samodzielne Stanowisko ds. Bezpieczeństwa PKP S.A.
Robert Milewski – Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Wsparcia Użytkownika PKP Informatyka spółka z o.o.
Andrzej Żurkowski – Dyrektor Instytut Kolejnictwa
Grzegorz Kuta – Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Informacji i Spraw Obronnych Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
*Eryk Kłossowski – Prezes Zarządu PSE S.A.
Ryszard Bryła – Dyrektor Biura Informatyki PKP Energetyka S.A.
Jerzy Goraziński – Dyrektor Biura Informatyki Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
Paweł Kazimierski – Naczelnik Wydziału ds. Telematyki Kolejowej PKP Intercity S.A.
dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk, prof. PW – Politechnika Warszawska
Dyskusja, pytania audytorium
Prezentacja firmy Integrated Solutions sp. z o.o. "Machine Learning w służbie cyberbezpieczeństwa" - Krzysztof Białek - Kierownik Wydziału ICT Business Alignment
Podsumowanie panelu


15:50 17:10

IV panel tematyczny: „Zarządzanie Majątkiem”

Moderator: Małgorzata Głowacka-Ciupek – Zastępca Dyrektora Biura Informatyki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zagadnienia: Inwentaryzacja majątku z wykorzystaniem nowych technologii: narzędzi mobilnych, dronów, helikopterów i satelit. Budowa majątku i sposoby nadzoru nad realizacją inwestycji. Planowanie utrzymania majątku sieciowego, m.in. z wykorzystaniem Systemów Zarządzania Majątkiem. Konsolidacja zarządzania majątkiem w Grupie PKP. Budowa i modernizacja infrastruktury dworcowej oraz zagospodarowanie terenów około kolejowych.
Przebieg sesji:
Mirosław Majsterek – Dyrektor Biura Informatyki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Marek Kleszczewski – Dyrektor Oddziału Usługi PKP Energetyka S.A.
Bogdan Rzońca – Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury
Marcin Trzaska – Pełnomocnik Zarządu ds Rozwoju i Projektów Strategicznych TK Telekom sp. z o.o.
Krzysztof Magierowski – Prezes Zarządu Kolejowe Zakłady Łączności sp. z o.o.
Dyskusja, pytania audytorium
Prezentacja firmy Vetasi sp. z o.o. Jarosław Łukasiewicz Dyrektor Zarządzający , Bartosz Usdrowski Dyrektor Programu PKP Energetyka S.A.
Podsumowanie Konferencji - Prezes SITK RP, Prezes PKP Informatyka sp. z o.o.


17:30

Uroczysta kolacja