REJESTRACJA

Dane podstawowe

*/ ?>

KOSZT UCZESTNICTWA:

Koszt udziału w konferencji:
400 zł + 23% VAT - Spółki z Grupy PKP
650 zł + 23% VAT - pozostali uczestnicy

Nocleg

Rezerwuję nocelg w pokoju:

w dniu:

*/ ?>

Dane do faktury

Oświadczam, że uczestnictwo w konferencji :

opłacone w 70% ze środków publicznych.

Należność za uczestnictwo w konferencji: zobowiązuję się wpłacić w terminie 7 dni od dnia rejestracji, na konto organizatora konferencji:

Należność za partnerstwo w konferencji (w tym uczestnictwo przedstawiciela/przedstawicieli firmy zgodnie z zawartą umową /zamówieniem zobowiązuję się wpłacić w terminie 7 dni od daty rejestracji (najpóźniej 7 dni przed terminem konferencji) na konto organizatora konferencji:

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Zarząd Krajowy
ul. Czackiego 3/5. 00-043 Warszawa.
Konto bankowe: 38 1160 2202 0000 0000 2741 3872

Administratorem danych jest Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej (SITK RP). Dane mogą zostać udostępnione podmiotom kontrolującym i nadzorującym SITK RP. Każda osoba zarejestrowana ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym ich niepodanie może uniemożliwić rejestrację uczestnictwa w konferencji.

ILOŚC WOLNYCH MIEJSC ZOSTAŁA WYKORZYSTANA